Herinrichting Melkweg

Klijndijk

De gemeente wil zo veel mogelijk aanwonenden en inwoners betrekken bij de herinrichting van de Melkweg in Klijndijk. Een bewonersavond had een geringe opkomst. De werkgroep Verkeer vroeg de gemeente ook de inwoners van Klijndijk te betrekken. Gezien de planning voor een subsidie-aanvraag en de corona-maatregelen heeft de gemeente ons benaderd voor het opzetten van een participatie-traject. Aanwonenden en overige weggebruikers konden digitaal een keuze maken uit drie varianten. Aanwonenden die niet digitaal vaardig zijn, kregen telefonisch informatie en konden zo ook hun keuze doorgeven. Op basis van ons opgestelde rapport wordt een voorkeursvariant ingebracht in de gemeenteraad die uiteindelijk beslist.