Drinkwater

Gemeente Midden Drenthe

Het op- en uitzetten van een digitale enquête voor de inwoners van de gemeente Midden Drenthe. De enquête bestaat uit vragen die gaan over water: van riool tot hevige buien die samenhangen met klimaatverandering tot drinkwater. Wij werken in dit project samen met de gemeente, het waterschap en de waterleidingmaatschappij.

Een goede samenwerking met de verschillende partijen heeft geresulteerd in de juiste vragen. Wij hebben de enquête opgesteld en toegankelijk gemaakt. De resultaten hebben wij verwerkt in een rapport voor de verschillende organisaties.