Inwoners lokale wijk

Noordwest – Utrecht

De gemeente Utrecht groeit naar meer dan 400.000 inwoners. Dat heeft ook gevolgen voor de wijk Noordwest. De wijkraad stelt heel duidelijk dat de groei niet ten koste mag gaan van de huidige wijkbewoners. Zij vindt dat de kenmerken die de 13 verschillende buurten in Noordwest hebben, behouden moet blijven. Hebben buurtbewoners contact met elkaar, doen ze mee aan activiteiten in de buurt, werken ze in de buurt, wonen ze met plezier, vinden ze dat er voldoende voorzieningen zijn en welke missen ze. Dat zijn een aantal vragen waar de wijkraad graag antwoord op wil krijgen.

Wij begeleiden het proces van enquêteren en verzorgen de communicatie én naar de wijkraadsleden én naar de bewoners.

Het enquêteren gebeurt online, op papier maar ook persoonlijk door vrijwilligers. Zij hebben hiervoor deelgenomen aan een door ons verzorgde workshop.