Voor een gedragen plan

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Burgers krijgen meer ‘een stem’ en willen graag meedenken en werken aan hun eigen leefomgeving. In het democratische politieke klimaat waarin wij leven is het belangrijk dat plannen en ideeën worden gedragen voor de bevolking. We ask YOU is uw hulp bij burgerparticipatie. Wij vormen de schakel tussen u en de burger.

Bereik je doelgroep

  • Voor iedereen: van overheden, wijkraden, buurtbelangen, ontwikkelaars en aannemers
  • In je eigen omgeving
  • Eenvoudig
  • Onafhankelijk

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?
Van informeren (teksten) tot bijeenkomsten (zowel informeren als meedenken) tot enquêteren (breed informeren, mee laten denken en/of laten kiezen) tot persoonlijk enquêteren (zorgt voor een hogere respons en bereik offline inwoners), waarbij we ook een workshop kunnen verzorgen voor enquêteren met eigen mensen.

Draagvlakonderzoek en omgevingscommunicatie

Op maat
Elk traject is anders en verdient een op maatgerichte aanpak. Staan we aan de start van de planvorming of evalueren we een ingevoerde maatregel? Wat is het doel van het onderzoek en wie kunnen we hiervoor het beste betrekken. Met één of meer bijeenkomsten en/of een enquête (digitaal, papier, persoonlijk) kunnen we de juiste informatie ophalen.
Met (3D) verbeeldingen kunnen we beoogde veranderingen visualiseren.

Communicatie
Elk onderzoek gaat gepaard met een communicatieplan. Inwoners moeten immers worden geïnformeerd. Wij stellen het plan op en voeren het uit, uiteraard in samenwerking met u.

Workshop
Het persoonlijk enquêteren verhoogt de respons. Bovendien bereik je hier mee de offline-inwoners. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, we kunnen het ook samen doen. In dat laatste geval gaat u met ‘eigen mensen’ de buurt in voor het stellen van vragen. Vooraf krijgen uw mensen een workshop van ons, zodat er op dezelfde manier geënquêteerd gaat worden.

Onze opdrachtgevers
Veelal ondersteunen wij gemeentes, wijkraden/dorpsbelangen en woningbouwverenigingen. Ook aannemers, projectontwikkelaars en architectenbureaus maken gebruik van onze expertise.

Meer weten? Bel Eeske: 0592 – 24 13 13

Meer weten? Bel Yvo: 0592 – 24 13 13