Omgevingscommunicatie

Zuidwolde

In Zuidwolde vindt herinrichting van de Hoofdstraat plaats. Wij dragen zorg voor een soepel verloop van het proces: de uitvoerder kan werken volgens planning en inwoners zijn op de hoogte van wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden en wat dit inhoudt.