Inwoners betrekken

Hoe betrek jij inwoners bij jouw beleid?

Eigenlijk is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Vraag gewoon wat ze vinden!

Hoe doe je dat dan?

Daarvoor hebben we een aantal tips. Hiermee verhoog je de kans dat inwoners hun mening willen geven of dat ze willen aangeven wat zij graag willen.

Welke informatie heb je nodig?
Op verschillende momenten kun je inwoners bij je beleid betrekken. Helemaal aan het begin om een bepaalde richting in te slaan. Of aan het einde als ze heel concreet voor iets kunnen kiezen, bijv. de plek waar de ondergrondse containers moeten komen. Ook tijdens een bewonersavond kunnen keuzes worden voorgelegd. Denk na over welke informatie jij nodig hebt van de inwoners. Welke ruimte is er en waar zit die ruimte om inwoners een stem te geven? Is dit aan het begin, ergens in het midden of aan het eind van het proces?

Weet wat je wil vragen
Vraag alleen om die informatie die je echt nodig hebt. Ga bij elke vraag na wat het doel is. Welke informatie wil je ophalen?

Denk na over de antwoordmogelijkheden
Besef dat de antwoordmogelijkheden die een inwoner bij een vraag krijgt, een verwachting schept. Houd dus rekening met de kaders! Kies alleen voor die antwoordmogelijkheden die toepasbaar zijn binnen je beleid. Als inwoners de vrijheid krijgen om aan te geven wat ze in het park willen en ze geven massaal aan dat ze een zwembad willen dan heb jij nog niet de informatie die je wilt en de inwoners voelen zich niet gehoord.

Welke inwoners vraag je?
Welke mening heb je nodig om te komen tot een gedragen plan? Is dat de mening van alle inwoners van de stad of gaat het om een bepaalde wijk of een paar straten. Weet dat hoe dichter het onderwerp bij huis ligt, hoe meer inwoners bereid zijn hun mening te geven.

Wie zijn de inwoners?
Zijn ze oud/jong? Hebben ze gestudeerd? Hebben ze kinderen? Spreken ze Nederlands? Stel de vragen zo op zodat ze voor iedereen begrijpelijk zijn. Als het makkelijk en snel in te vullen is, dan is de bereidheid groter om je mening te geven.

Zorg voor een terugkoppeling!
Inwoners hebben de tijd vrij gemaakt om mee te denken over een bepaald onderwerp. Zij zijn benieuwd naar de resultaten en wat daarmee wordt gedaan. Deel de resultaten met hen. Het is fijn als ze van te voren al weten wanneer de terugkoppeling gaat plaatsvinden.

Meer weten?
Bel Eeske: 0592 – 24 13 13