Speelplaats

Voormeulenweg en A. Kuyperlaan – Bussum

De mening van inwoners in kaart brengen over het gebruik van de speelplaats in de straat. Hiervoor hebben wij vragen opgesteld, van deur-tot-deur geënquêteerd, de uitkomsten geanalyseerd en verwerkt in een rapport.