Privacyverklaring

Privacyverklaring We ask YOU

We ask YOU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
We ask YOU
Asserstraat 12
9451 AC Rolde

Persoonsgegevens die wij verwerken

We ask YOU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adres, postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deelname aan een onderzoek of enquête van We ask YOU is altijd op vrijwillige basis. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met jouw uitdrukkelijke toestemming voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verzamelen van informatie via een enquête, waarin persoonsgegevens functioneel zijn. Denk bijvoorbeeld aan straat en huisnummer voor rioleringsproblemen. Bij sommige enquêtes kun je jouw e-mailadres invullen. Uit de enquête blijkt duidelijk waarvoor jouw e-mailadres wordt gebruikt. In de meeste gevallen zal het gaan om het toesturen van informatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Antwoorden op vragen rapporteren wij in openbare rapportages nooit op persoonsniveau; deze maken deel uit van een groter geheel. Op deze manier is de inhoud uit een openbaar rapport nooit terug te voeren naar een persoon.

Mocht het doorgeven van persoonsgegevens aan de opdrachtgever nodig zijn, dan worden deze gegevens in een niet openbare rapportage met de opdrachtgever gedeeld. De opdrachtgever wordt altijd benoemd in een onderzoek/enquête. Als er in enquête persoonsgegevens gevraagd worden, die gedeeld worden met de opdrachtgever, dat sluiten we hiervoor een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat data op een verantwoorde wijze worden opgeslagen. Er worden door ons geen persoonsgegevens opgeslagen in of doorgegeven aan landen buiten de EU/EER.


Veilige opslag data

We ask YOU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door We ask YOU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander persoon of bedrijf te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@weaskyou.nl.

Meer weten?
Vraag Eeske!