Draagvlakonderzoek

Voor een leefbare omgeving

Voor een leefbare omgeving

Plannen die gaan over inrichting van de ruimte worden beter als de inwoners mogen meedenken. Zij zijn de gebruikers; ze wonen er. We ask YOU helpt bij burgerparticipatie. Wij voeren draagvlakonderzoeken uit om behoeften/wensen van inwoners te vertalen naar bruikbare informatie. Informatie die gemeenten in hun plannen kunnen verwerken.

Samen werken we zo aan een leefbare omgeving!

Voor een gedragen plan

Wij betrekken inwoners bij het proces zodat zij weten waarom, wanneer en hoe ze kunnen meedenken. Met ons klantgerichte enquêtesysteem krijgen inwoners de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken. Daar hoort ook een terugkoppeling bij: wat gaat de gemeente doen met de informatie. Wij organiseren bewonersavonden nét even anders. Ook geven we workshops voor het ‘persoonlijk enquêteren’ van inwoners door inwoners. Elk traject is maatwerk.

Kortom: inwoners geven aan wat ze willen jij zorgt voor een gedragen plan!

Het draait om het proces

Het proces bestaat uit verschillende stappen. Ga eerst na welke informatie je nodig hebt voor een gedragen plan. Betrek de inwoners bij onderwerpen waar ze invloed op hebben. Wij formuleren de vragen zo dat u met de antwoorden bruikbare informatie heeft. Om welke inwoners gaat het, alleen die ene buurt of de hele gemeente? Hoe bereik je vervolgens de inwoners? Daar helpen wij graag bij.

Wij onderscheiden ons in burgerparticipatietrajecten door ons proces en de wijze van aanpak. Ons team van specialisten stelt een plan op maat op in overleg met jou.

Eenvoudig inwoners betrekken

Hoe ziet uw ideale leefomgeving er uit?
Zo ziet mijn ideale leefomgeving er uit!
De bevolking staat achter het plan.