Groot onderhoud

Mariahoeve – Muiden

De gemeente wil wensen inventariseren onder inwoners van de wijk Mariahoeve in Muiden zodat deze kunnen worden meegenomen bij het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente. De projectbetrokkenen van de gemeente zijn de assetmanagers (verlichting, riolering, groen, infrastructuur, speelvoorzieningen, veiligheid) en communicatie. De gemeente werkt in dit project samen met de wijkraad. Wij hebben het proces begeleidt om te komen tot de juiste vraagstelling, hebben de enquête opgesteld, de analyse verwerkt en de uitkomsten gepresenteerd. Het door ons opgeleverde rapport vormt de basis voor het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente.