Op zoek naar een ingenieursbureau Drenthe? Dit is Buro Hollema!

Als u op zoek bent naar een ingenieursbureau Drenthe, heeft u aan Buro Hollema de juiste! Met jarenlange ervaring op meerdere gebieden kan Buro Hollema u de juiste begeleiding en adviezen bieden. Zo kunt u bij dit ingenieursbureau Drenthe terecht voor advies en begeleiding in de landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, civiele en cultuurtechniek, participatie en projectmanagement.

Doordat dit ingenieursbureau Drenthe veel ervaring heeft mogen opdoen uit verschillende projecten startende vanaf 1958 is Buro Hollema de perfecte keuze als het gaat om management en advies bij deze verschillende diensten. Zo is het eerste grote project van dit ingenieursbureau Drenthe het ontwerpen en aanleggen van de vijvers bij de NAM in Assen in 1967 geweest. Doordat Buro Hollema dit project heeft mogen uitvoeren hebben zij zichzelf op de kaart kunnen zetten. Hierna volgde in 1973 de inrichting van de omgeving voor het Provinciehuis van Drenthe.

Omdat dit ingenieursbureau Drenthe in deze tijd zich alleen nog maar bezig hield met tuin- en landschapsarchitectuur is Buro Hollema zich in 1991 gaan uitbreiden met civiele techniek. Vanaf 2013 is Buro Hollema zich ook gaan richten op de gebieden sport & groen en milieu & water. Een hele uitbreiding!

Meer weten over dit ingenieursbureau Drenthe of haar diensten? Neem direct contact op!

Uw vraag voor dit ingenieursbureau:

De verschillende diensten van dit ingenieursbureau Drenthe?

De omgeving betrekken bij projecten? Participatie bij Buro Hollema!

Doordat de Omgevingswet bijna in werking treedt, worden inwoners meer betrokken bij de veranderingen in hun leefomgeving. Inwoners een stem geven binnen de gestelde kaders creëert draagvlak vanuit de samenleving. Ook omdat communicatie een terugkerend aspect is bij dit ingenieursbureau Drenthe kunt u bij We ask You terecht voor hulp bij burgerparticipatie. Een plan op maat maken kunnen wij alleen met uw hulp, in overleg met u kunnen wij deze opstellen en zo het beste de doelgroep bereiken. Op deze manier vormt Buro Hollema de schakel tussen u als burger, de overheid, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers.

Wij als ingenieursbureau Drenthe willen dat de betrokken partijen allemaal de realisatie van een project kunnen omarmen. Daarom is het voor Buro Hollema van belang om voor u zo goed mogelijk een beeld te schetsen van wat er komen gaat. Ook kunt u als kenner van het gebied ons meehelpen om waardevolle informatie over te dragen. Hierdoor kunnen wij nog dichter bij een resultaat komen waar elke partij met een tevreden gevoel op terug kan kijken.

Een ingenieursbureau Drenthe dat u voldoende informeert? Buro Hollema staat voor u klaar!

Meer weten over participatie?

Projectmanagement bij uw technische projecten!

Bent u op zoek naar een ingenieursbureau dat voor u de projectmanagement kan verzorgen? Dan is Buro Hollema voor u de perfecte match! Zowel op kleine als grote infrastructurele projecten kan dit ingenieursbureau Drenthe voor u de projectmanagement verzorgen. Directievoering / toezicht op traditioneel aanbestede projecten of Integraal Projectmanagement op complexe infrastructurele projecten? Bij Buro Hollema is niks te gek. 

Bij dit ingenieursbureau Drenthe kunt u kwaliteit, draagvlak en afstemming binnen het projectteam verwachten. Want alleen een goede samenwerking leidt tot een goed projectresultaat. Omdat Buro Hollema veel waarde hecht aan communicatie zult u vaak terugzien dat wij het belangrijk vinden om alle betrokken partijen goed te informeren over de stand van zaken.

Civiele- en cultuurtechniek bij een ingenieursbureau Drenthe? Buro Hollema!

Bij Buro Hollema bent u aan het juiste adres als het gaat om expertise op gebied van civiele- en cultuurtechniek. Zo is het voor dit ingenieursbureau Drenthe belangrijk dat wij ons met zijn allen veilig kunnen verplaatsen van bestemming naar bestemming. Hierdoor komt er bij ons niet alleen aanleg aan bod maar praten wij ook over onderhoud. Zo is het belangrijk binnen de civiele- en cultuurtechniek dat alle aspecten moeten kloppen. Gebouwen, wegen en spoorwegen, leidingen en kabels. Hierbij moet ook gedacht worden aan onderhoud of reparatie. We willen ons natuurlijk het liefst in een zo veilig mogelijke omgeving begeven. 

Doordat wij ons als ingenieursbureau goed op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen en er veel ervaring aanwezig is, zijn wij de perfecte keuze voor u als ingenieursbureau op gebied van civiele- en cultuurtechniek. Het proces wordt voor u verzorgd van VO (voorlopig ontwerp) tot aan het RAW-bestek met uitvoeringstekeningen. Doordat wij een proactieve communicatie houding hebben richting onze opdrachtgevers en wij ons op maat gemaakte kwaliteitsmanagementsysteem toepassen, kunnen wij voor u hoogwaardige producten verzorgen.

Meer info over civiele- en cultuurtechniek?

Advies en begeleiding omtrent ruimtelijke ordening? Buro Hollema helpt u graag!

Bij dit ingenieursbureau Drenthe kunt u ook terecht als het gaat om advies en begeleiding op gebied van ruimtelijke ordening. Zo wordt er advies en begeleiding aangeboden bij ruimtelijke projecten wanneer er bij deze afgeweken wordt van het geldende bestemmingsplan. Ook wordt er door middel van een analyse van de omgevingsaspecten juridisch advies aangeboden door Buro Hollema. 

Bent u een omgevingsvergunning nodig voor een initiatief? Dit gaan wij voor u bekijken! Is uw initiatief inderdaad een omgevingsvergunning nodig dan geven wij u advies over zowel de vereiste procedure als de onderzoeken die moeten worden meegeleverd bij de aanvraag. Om te weten of de gemeente wil meewerken met een initiatief wordt er een principeverzoek ingediend. Zo zorgen wij ervoor dat de gemeente in het beginstadium direct gecontacteerd wordt. Hieruit kunnen we direct communiceren met de gemeente over hoe participatie zal worden toegevoegd in de omgeving van het initiatief.

Landschapsarchitectuur bij uw ingenieursbureau Drenthe? Wij staan voor u klaar!

Op gebied van landschapsarchitectuur is het voor Buro Hollema belangrijk om een duidelijke identiteit te creëren waarbij de zorg voor onze leefomgeving een duidelijk uitgangspunt is. Zo wordt vanuit Buro Hollema binnen een landschapsarchitectuur project gekeken naar verschillende kenmerken van de locatie. Onder deze kenmerken vallen onder andere de geologie, de mensen, de cultuur en de geschiedenis.

De eerste stap binnen een project is het opstellen van een schetsontwerp. Deze wordt opgesteld op basis van een eerste verwerking van het programma van eisen, welke aangevuld wordt door de wensen en ideeën afkomstig van de belanghebbenden en bewoners. Hierna komt de visualisatie aan bod, welke gedaan wordt met verschillende technieken. Er wordt hierbij zowel met de hand als met de nieuwste 3d tekenprogramma’s een zo optimaal mogelijk beeld gemaakt van de plannen.

Dit ingenieursbureau Drenthe inschakelen voor uw project? Neem contact op voor de mogelijkheden!