Groot onderhoud

Muiderberg

De gemeente Gooise Meren wil  wensen inventariseren van de inwoners van de Eikenlaan in Muiderberg zodat deze kunnen worden meegenomen bij het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente.  De projectbetrokkenen van de gemeente zijn de assetmanagers (verlichting, riolering, groen, infrastructuur, speelvoorzieningen, veiligheid) en communicatie. De gemeente werkt in dit project samen met de dorpsraad.

Wij  hebben het proces begeleidt om te komen tot de juiste vraagstelling, hebben de enquête opgesteld, de analyse verwerkt in een rapport en de uitkomsten gepresenteerd.  Het door ons opgeleverde rapport vormt de basis voor het uitvoeren van groot onderhoud door de gemeente.