Advies en begeleiding bij uw technische projecten? Buro Hollema!

Bent u op zoek naar begeleiding en advies bij uw technische projecten? Dan bent u bij ingenieursbureau Hollema aan het juiste adres! Met een dienstenpakket van ontwerp tot aan uitvoering kan dit ingenieursbureau u helpen met alle ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken.

Al ruim 65 jaar houdt Buro Hollema zich bezig met deze multidisciplinaire aanpak, beginnend bij de tuin- en landschapsarchitectuur. Doordat ingenieursbureau Hollema zich heeft mogen bezighouden met het ontwerpen en aanleggen van de vijvers bij het nieuwe gebouw van de NAM in 1967, heeft Buro Hollema zich op de kaart gezet. In 1973 is ingenieursbureau Hollema gevraagd de omgeving in te richten. Naast de tuin- en landschapsarchitectuur wist Buro Hollema zich uit te breiden met civiele & cultuurtechniek, sport & groen en milieu & water. Ingenieursbureau Hollema streeft naar een juiste balans tussen zakelijke prestaties, sociale en milieuaspecten. Dit gaat gepaard met het werken conform het ISO 9001 kwaliteitssysteem.

Op verschillende gebieden houdt ingenieursbureau Hollema zich bezig. Ook heeft Buro Hollema meerdere projecten mogen uitvoeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente Urk een verouderd palenscherm mogen vervangen. Ook heeft ingenieursbureau Hollema zich beziggehouden met het herinrichten van het Cleveringaplein in Appingedam. Met de wens om voldoende ruimte te bieden aan parkeren in combinatie met groen heeft Buro Hollema de sfeer op het plein kunnen vergroten. Zo zijn er nog meerdere projecten die het portfolio van Buro Hollema vergroten.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met ingenieursbureau Hollema? Neem contact op!

Ingenieursbureau op gebied van landschapsarchitectuur? Buro Hollema!

Bij Buro Hollema kunt u terecht op advies en begeleiding op meerdere gebieden. Daarvan is landschapsarchitectuur één. Bij ingenieursbureau Hollema vinden we het op gebied van landschapsarchitectuur belangrijk een duidelijke identiteit te creëren waarbij de zorg voor onze leefomgeving een duidelijk uitgangspunt is. Zo gaat bij ingenieursbureau Hollema de aandacht naar verschillende kenmerken van de locatie. Zo komen de geologie, de geschiedenis, de mensen en de cultuur aan bod.

Vanaf het begin neemt ingenieursbureau Hollema de verschillende partijen mee. Zo kan er een integraal plan worden gerealiseerd met de grootste toekomstkansen en ontstaat er een uniek product dat zowel aan de locatie en de ruimte recht doet. Hierdoor wordt er een omgeving gecreëerd waarbij de gebruiker zich welkom en gebonden voelt.

Landschapsarchitectuur bij ingenieursbureau Hollema? Neem direct contact op!

Uw vraag voor Buro Hollema:

Een vraag over landschapsarchitectuur?

Advies bij ruimtelijke ordening? Ingenieursbureau Hollema helpt u graag!

Ook kunt u terecht bij Ingenieursbureau voor advies en begeleiding op gebied van ruimtelijke ordening. Hierbij wordt er geadviseerd en begeleid bij ruimtelijke projecten waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Zo geven wij juridische advisering waarbij ook een analyse wordt gedaan naar de omgevingsaspecten. Wij stellen principeverzoeken op waarmee de gemeente de vraag krijgt om een uitspraak te doen over de haalbaarheid van het initiatief. Ruimtelijke onderbouwingen die horen bij een omgevingsvergunning worden ook gedaan door ingenieursbureau Hollema. Het opstellen van een bestemmingsplan en landschappelijke inpassingsplannen nemen ook deel aan deze werkzaamheden. Tot slot begeleiden en adviseren wij ook over de ruimtelijke procedure tot aan het verlenen van de vergunning / vaststelling bestemmingsplan.

Advies en begeleiding bij ruimtelijke ordening? Ingenieursbureau Hollema staat voor u klaar!

Ingenieursbureau Hollema voor advies bij civiele- en cultuurtechniek!

Buro Hollema is van origine een echt ‘RAW-bureau’. Er is veel ervaring aanwezig en er wordt gezorgd voor het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen. Ingenieursbureau blijft graag op de hoogte en verzorgt het proces van VO tot RAW-bestek. Hierbij komen de benodigde onderzoeken voor het opstellen van het bestek en de tekeningen. Doordat ingenieursbureau Hollema prioriteit legt bij communicatie en gebruik maakt van het op maat gemaakte kwaliteitssysteem kan zij hoogwaardige producten leveren waar iedereen mee tevreden wordt gesteld.

Advies bij civiele- en cultuurtechniek projecten? Ingenieursbureau Hollema helpt u graag!

Een vraag over ruimtelijke ordening?

Meer weten over civiele en cultuurtechniek?

Een ingenieursbureau dat u betrekt? Participatie bij Buro Hollema!

Doordat de Omgevingswet op komst is en we steeds meer praten over het betrekken van partijen bij verschillende projecten, wordt er bij ingenieursbureau Hollema gebruikgemaakt van We ask You. Dit is een hulpmiddel bij burgerparticipatie. Als ingenieursbureau vormen wij de schakel tussen de overheid, projectontwikkelaars, andere initiatiefnemers en burgers. In overleg wordt er een plan op maat opgemaakt om het beste de doelgroep te bereiken.

Zoals niet vaak genoeg aangegeven kan worden is communicatie een belangrijk punt binnen Buro Hollema. Zo vinden wij dat het creëren van begrip onder stakeholders essentieel is voor een soepel verloop van een project. De smeerolie van een succesvol project zijn dan ook alle partijen betrekken en op de hoogte houden van wat er gebeurt en gaat gebeuren. Hierdoor creëer je een samenwerking waarbij de partijen ook hun mening en ideeën kunnen delen. Ook op gebied van overlast kan er nagedacht en gecommuniceerd worden om deze niet of beperkt voor te laten komen. Er wordt door omgevingscommunicatie bijgedragen aan het voorkomen van klachten. Zo kan het project soepel verlopen.

Participatie bij uw ingenieursbureau? Buro Hollema houdt u op de hoogte!

Projectmanagement uitbesteden? Buro Hollema!

Voor het uitbesteden van projectmanagement kunt u ook terecht bij Buro Hollema. Het projectmanagement wordt voor zowel kleine als grote infrastructurele projecten verzorgt. Dit gaat van directievoering en toezicht op traditioneel aanbestede projecten tot aan integraal projectmanagement voor complexe infrastructurele projecten. Bij ingenieursbureau Hollema wordt er binnen projectmanagement gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming binnen het projectteam. Balans binnen een projectteam is een belangrijk aspect en draagt bij aan een goed projectresultaat.

Uw projectmanagement uitbesteden? Kies voor Buro Hollema!

Meer weten over participatie?

Een vraag over projectmanagement?