Civiele en cultuurtechniek

RAW-Bestekken, uitvoeringstekeningen en onderzoeken

Wij zijn van origine een echt ‘RAW-bureau’. Binnen ons bureau is veel ervaring en wij zorgen dat we goed op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Wij verzorgen het proces van VO tot RAW-bestek met uitvoeringstekeningen (UO). Daarnaast verzorgen wij de benodigde onderzoeken die nodig zijn voor het op te stellen bestek en tekeningen. Hieronder is het proces schematisch weergegeven.

Onze proactieve communicatieve houding naar onze opdrachtgevers en ons op maat gemaakte kwaliteitsmanagementsysteem leidt tot hoogwaardige producten.

UAVgc

Wij ondersteunen de markt tijdens de tender-, engineerings- en uitvoeringsfases. Wij vertalen de opgenomen eisen in de contracten tot werkpakketten waarop de aannemingsbedrijven kunnen calculeren om te komen tot inschrijvingssommen. In de engineeringsfase stellen wij DO’s en UO’s op naar aanleiding van de eisen. In de uitvoeringsfase ondersteunen wij het proces van verifiëren van de eisen.

Bouwteam

Ons bureau wordt veel gevraagd in bouwteams. Al in de aanbestedingsfase worden wij betrokken bij het meeschrijven van plan van aanpakken. In het bouwteamverband verzorgen wij de onderdelen landschapsarchitectuur, onderzoeken, vergunningenmanagement en de engineering.

Onderzoeken

  • Hydraulische rioleringsberekeningen
  • Geotechnisch onderzoek
  • Milieukundig onderzoek
  • Archeologisch onderzoek
  • Flora & fauna onderzoek
  • Asbestonderzoek
  • Stikstof-/Aeriusberekening
  • Geluidsonderzoek

 

Meer weten over civiele en cultuurtechniek?