Landschapsarchitectuur

Ontwerpers voor de toekomst

Door ons dienstenpakket van ontwerp tot uitvoering kunnen wij alle ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken integraal oppakken. Deze multidisciplinaire aanpak is inmiddels ruim 65 jaar het kenmerk van Buro Hollema. We ontwikkelen concepten en visies voor een duurzame leefomgeving met oog voor  maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit.

Aansprekende vormgeving gecombineerd met een vertrouwde, degelijke civieltechnische benadering maakt dat de zorgvuldig ontworpen projecten het juiste antwoord geven op de vraag, goed aansluiten bij de omgeving en een verfrissende, moderne touche en tijdloze uitstraling hebben.

Sleutelwoorden zijn expressie, beleving, betekenis, identiteit en duurzaam.