Projectmanagement

Projectmanagement

Wij verzorgen projectmanagement voor kleine en grote infrastructurele projecten. Van directievoering/ toezicht op traditioneel aanbestede projecten tot Integraal Projectmanagement (IPM) op complexe infrastructurele projecten.

Van origine zijn wij een echt ‘RAW-bureau’. De laatste jaren heeft ons bureau zich sterk ontwikkeld in projectmanagement voor contractvormen zoals UAV-gc en Bouwteam.

Ons projectmanagement is gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming binnen het projectteam. Balans in het projectteam vinden wij een belangrijk aspect. Alleen een goede samenwerking kan leiden tot een goed projectresultaat. Wij zijn bekend met systemen als Relatics en projecten georganiseerd vanuit MS Teams.

Omgevingsmanagement

Wij hebben omgevingsmanagers die veel ervaring hebben. Zij hebben omgevingssensitiviteit en weten hoe om te gaan met bestuurlijke omgevingen en kaders binnen projecten. Een belangrijke kwaliteit is goed met mensen om kunnen gaan. Ook de processen binnen de verschillende overheden als vergunningstrajecten, verkeersafwikkelingen en het regelen van kaders vanuit de verschillende stakeholders regelen wij voor u. De menselijke kant staat altijd voorop. Wij ontzorgen opdrachtgevers en technisch ingestelde projectteamleden.

Technisch management

Voor verschillende projecten hebben wij het technisch management verzorgd. Dit hebben wij zowel aan de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant verzorgd. Het begeleiden van en ondersteunen in tenders is sterk in opkomst bij ons bureau.

Contractmanagement

Contractmanagement voeren wij voor zowel overheden als ‘de markt’. Binnen het contractmanagement begeleiden wij aanbestedingsprocedures voor de verschillende contractvormen. Eénmaal in uitvoerig is ons contractmanagement gericht op respect en samenwerken.

Onze projectmanagers in hart en nieren vertellen u gerust meer over de mogelijkheden!