Participatie 'We ask YOU'

Draagvlakonderzoek

Met de nieuwe omgevingswet op komst worden inwoners steeds meer betrokken bij veranderingen in hun leefomgeving. Draagvlak vanuit de samenleving creëren is mogelijk door inwoners een stem te geven binnen de gestelde kaders.

We ask YOU is uw hulp bij burgerparticipatie. Wij vormen de schakel tussen de overheid, projectontwikkelaars, andere initiatiefnemers en burgers. In overleg met u stellen we een plan op maat op hoe we het beste de doelgroep kunnen bereiken.

Omgevingscommunicatie

Het creëren van begrip en draagvlak onder stakeholders is essentieel voor een soepel verloop van een project. Alle partijen betrekken en op de hoogte houden van wat er gaat gebeuren, de smeerolie binnen een project zijn. Waar de mogelijkheid bestaat, kunnen partijen meedenken. Overlast door werkzaamheden zo beperkt mogelijk houden en waar die er wel is hier duidelijk over communiceren, zodat betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Communicatie is vaak onzichtbaar in een project, echter als het ontbreekt, valt het op.

Omgevingscommunicatie draagt bij aan het voorkomen en het voor zijn van klachten. Kortom het zorgt voor een soepel verloop van een project.