De oorzaak van stikstof binnen bouwprojecten​

Al jaren stoot Nederland te veel stikstof uit. Dat is slecht voor de natuur en de gezondheid van de mens, daarom worden er door de overheid maatregelen genomen in meerdere sectoren. Ook Buro Hollema valt als bedrijf binnen deze sectoren en heeft dus te maken met de stikstof maatregelen.

Bij het uitvoeren van verschillende projecten binnen bijvoorbeeld de landschapsarchitectuur komt stikstof vrij. Dit komt bijvoorbeeld door het aanleveren van materialen door vrachtwagens of het gebruiken van graafmachines. Merendeels is deze uitstoot te danken aan groot materieel, omdat tijdens de bouwperiode een grote hoeveelheid stikstof vrijkomt bij de verbranding van bijvoorbeeld diesel.

Voor bouwprojecten die worden uitgevoerd in de omgeving van een natuurgebied en wanneer niet uitgesloten kan worden dat er een negatief effect in het natuurgebied optreedt als gevolg van het bouwproject is er een natuurvergunning nodig.

Op zoek naar een architectuurbureau dat denkt om de stikstof? Neem contact op!

Het effect van stikstof op de natuur en de gezondheid​​

In principe is stikstof niet schadelijk voor mens, dier of natuur. Elke dag ademen wij stikstof in omdat de lucht hier 80 procent uit bestaat. Toch zijn er verbindingen die samen met stikstof wel schadelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan ammoniak en stikstofoxiden. Binnen boerenbedrijven komen vooral de verbindingen voort met ammoniak. De stikstofoxiden komen vanuit verkeer, industrie en woningbouw.

Door teveel uitstoot zijn er natuurlijk bepaalde consequenties voor onze leefomgeving. Zo zijn er bepaalde planten die extra hard gaan groeien. Doordat deze zo hard groeien verdringen ze kwetsbare planten en dus ook bepaalde insecten en dieren die afhankelijk zijn van deze planten. Ook kan er gesproken worden over verzuring, waardoor bepaalde planten die niet tegen een zure bodem kunnen ook zullen verdwijnen. Al lange tijd staat de natuur in Nederland onder ernstige druk. Zo is er in het landelijke gebied in Nederland 76% van de insecten verdwenen de afgelopen 30 jaar. Ook worden er meer dan een derde van de insectensoorten met uitsterven bedreigd, deze staan dan ook op de Rode Lijst.

Niet alleen de natuur maar ook de voedselproductie komt in gevaar door deze uitstoot. Doordat het bodemleven in kwaliteit achteruit gaat heeft dit invloed voor de productie van voedsel. Insecten zoals bijen en vlinders zijn hard nodig voor de bestuiving van landbouwgewassen, ook zorgt teveel uitstoot voor luchtvervuiling. De luchtvervuiling heeft ook weer effect op onze gezondheid en tast deze dus aan.

Een architectuurbureau dat prioriteit geeft aan natuur en gezondheid? Buro Hollema!

Uw vraag over stikstof:

Meer weten over Landschapsarchitectuur?

Oplossingen die bijdragen aan een lagere uitstoot​

Er zijn verschillende opties om uitstoot zo laag mogelijk te houden. Zo moet er eerst gekeken worden naar op welke locatie deze projecten uitgevoerd worden en of deze effect hebben op een natuurgebied. Hiervoor wordt een berekening gedaan, deze wordt ook wel de Aerius Berekening genoemd. Ook wordt er gesproken over intern en extern salderen.

Intern salderen houdt in dat binnen één enkel project de extra stikstofuitstoot wordt opgelost. Extern salderen betreft meerdere projecten. Zo kan er bijvoorbeeld een project stop worden gezet zodat de uitstoot hiervan omlaag gaat waardoor er bij een ander project juist meer stikstofuitstoot aanwezig mag zijn.

Architectenbureau dat denkt in oplossingen omtrent stikstof? Neem contact op!