Wet en beleid binnen ruimtelijke ordening in Drenthe?

In Nederland is de ruimte schaars. Maar overal is natuurlijk ruimte voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. Doordat de ruimte zo schaars is, stelt de overheid plannen op om de ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Nu moeten wij binnen ruimtelijke ordening ons natuurlijk houden aan wet en regelgeving. Voorheen ging dit volgens de wet ruimtelijke ordening, maar tegenwoordig is deze wet vervangen door de Omgevingswet die in het begin van 2023 is ingevoerd.

De Omgevingswet bundelt 26 bestaande wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving samen. Zo verstaan we onder de fysieke leefomgeving alles wat je ziet, voelt en ruikt. Zo kunt u hieronder bijvoorbeeld denken aan wegen, gebouwen, parken, bossen en een schone lucht. Doordat deze wetten en regels allemaal samen worden gevoegd en dus niet meer afzonderlijk te vinden zijn, worden deze meer duidelijk en toegankelijk voor de personen en bedrijven die hiermee te maken krijgen.

Een ingenieursbureau dat u kan adviseren en begeleiden bij de Omgevingswet binnen ruimtelijke ordening in Drenthe? Neem direct contact op met Buro Hollema!

Ruimtelijke ordening in Drenthe? Buro Hollema staat voor u klaar!

Bent u op zoek naar een ingenieursbureau dat zich bezighoudt met ruimtelijke ordening in Drenthe? Dan bent u bij Buro Hollema aan het juiste adres. Bij ruimtelijke projecten waarbij wordt afgeweken van de geldende bestemmingsplannen komt Buro Hollema voor u in actie en verzorgt voor u de ruimtelijke ordening in Drenthe. Zo kan Buro Hollema u binnen de ruimtelijke ordening voorzien van zowel advies als begeleiding. Hierbij kunt u onder andere denken aan juridische advisering, opstellen principeverzoeken, opstellen ruimtelijke onderbouwingen, opstellen bestemmingsplan, begeleiden en adviseren over de ruimtelijke procedure en het opstellen van landschappelijke inpassingsplannen.

ruimtelijke ordening in Drenthe? Neem nu contact op met Buro Hollema!

Uw vraag over ruimtelijke ordening:

Meer weten over ruimtelijke ordening in Drenthe?

Ruimtelijke ordening in Drenthe? Kies voor Buro Hollema!

Niet alleen het opstellen van ruimtelijke plannen is waar ruimtelijke ordening in Drenthe omdraait. Zo kunt u bij dit ingenieursbureau ook ondersteuning krijgen in het proces om een plan in werking te krijgen. Het aannemen van diverse rollen als gesprekspartner, bruggenbouwer en onafhankelijk adviseur vallen mede onder de werkzaamheden van Buro Hollema. Als adviesbureau kunnen wij nagaan of er een omgevingsvergunning nodig is voor uw ruimtelijke ordening in Drenthe. Wanneer een omgevingsvergunning nodig is dan adviseren wij u over de juiste procedure en de onderzoeken die hier aan vast hangen.

Ook vindt Buro Hollema communicatie belangrijk en stelt deze voorop. Het meenemen van alle partijen binnen een project, ongeacht of dit gaat om ruimtelijke ordening, of één van de andere diensten die Buro Hollema biedt, zult u dan ook vaak terugzien. Ook wanneer het gaat om landschapsarchitectuur, civiele techniek of projectmanagement, staat communicatie bovenaan.

Ruimtelijke ordening in Drenthe waarbij er naar u toe gecommuniceerd wordt? Buro Hollema!