Rotondes en ovonde N360

Vergroten verkeersveiligheid

Om de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten zijn er twee rotondes en een ovonde aangelegd op de N360 die loopt van Groningen naar Delfzijl. Wij hebben voor de provincie Groningen het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt, het bestek gemaakt, en het technisch en omgevingsmanagement verzorgd. In Ten Post waren er omwonenden in de directe omgeving met trilling gevoelige huizen, die ook al te maken hadden gehad met aardbevingen. Bewoners hadden een vast aanspreekpunt en zijn van begin af aan op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Er was samen met de provincie overleg met betrokken gemeenten, hulpdiensten, ondernemers, dorpsbelangen, en er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd.

Er is gewerkt in de vakantieperiode om hinder zo veel mogelijk te beperken. Voorwaarde was dat de N360 zo min mogelijk afgesloten werd en de waterzuivering in Garmerwolde bereikbaar bleef. Om verzakking van de nieuwe delen weg, die buiten de bestaande rijbaan aangelegd werden, tegen te gaan, is er een voorbelasting met zand aangebracht.

Meer weten over dit project?

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen