Klimaatbestendig inrichten Grunobuurt

Klimaatbestendige waterhuishouding

De Grunobuurt in Groningen is zodanig ingericht dat het voldoet aan de nieuwe klimaatdoelstellingen uit de beleidsnotitie Klimaatbestendig Groningen 2020-2024. Met de aanpassing wordt voorkomen dat er water op de straat ontstaat; de gemeentelijk riolering wordt ontlast. We hebben gewerkt met waterbergende maatregelen.

Het rioleringsplan was niet bestand tegen de verwachte zwaardere buien ten gevolge van de klimaatverandering. De verwachting van het KNMI is dat toekomstige buien 25% meer neerslag bevatten dan die van nu.

Meer weten over dit project?

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen