Gebiedsanalyse supermarkt

Geschikte locatie!

Voor een vastgoedontwikkelaar hebben wij een gebiedsanalyse gemaakt voor een eventuele vestiging van een nieuwe supermarkt.

Hoe werkt zoiets?

Eerst zijn we het gemeentelijke en provinciale beleid nagegaan. Wat bleek? Het beleid is verouderd waardoor het niet aansluit op de huidige trends van de retailsector.

De stap daarna bestond uit het beschrijven van de behoefte van een moderne supermarkt, denk aan: vloeroppervlak, parkeervoorzieningen en ontsluiting.

Als laatste hebben we onderzocht welke percelen binnen het kernwinkelgebied geschikt zijn. Daar kwam één locatie uit naar voren die voldoet aan de vestigingsvoorwaarden van een moderne supermarkt.

Bel mij voor meer info

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen