Zuiverende bomen voor de bodem in Schoonebeek

Zuiverende bomen voor de bodem in Schoonebeek

Goed nieuws! Bij gedempte zandwinput “Gat van Reef” in Schoonebeek zijn vier “zuiverende” bomen geplant als onderdeel van een pilotproject in opdracht van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) namens de Gemeente Emmen. Dit project, ontworpen en begeleid door Bioclear earth in samenwerking met Buro Hollema, heeft als doel om het gebruik van bomen en meettechnieken daaraan te optimaliseren. Hoe kun je effecten op het grondwater meten, hoe kan het concept technisch geoptimaliseerd en loont het toepassen op een grotere schaal?

Zuiverende bomen bieden een mogelijke oplossing voor beheersing en sanering van verontreinigd grondwater door middel van hydrologische controle en de gunstige omstandigheden in de wortelzones. Hierdoor kan effect vanuit een verontreinigde locatie op de omgeving worden verminderd.

Elke boom is strategisch geplaatst in een afgesloten put en krijgt water uitsluitend via een “onttrekkingsbuis” dat is verbonden met het ondiepe grondwater. Op die manier wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke pompende werking van de boom om op een gerichte diepte water te onttrekken.

Blijf op de hoogte terwijl we de voortgang van dit innovatieve initiatief volgen, en laten we samenwerken aan meer duurzame oplossingen voor milieuproblemen!

Bron: Bioclear earth

Meer weten? Vraag Menno Sieds!

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen