Omgevingswet en participatie bij Buro Hollema!

Bewoners worden steeds meer betrokken bij de aanpassingen in hun leefomgeving door de nieuwe omgevingswet. De omgevingswet is een wet die 26 bestaande wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving samen bundelt. De fysieke leefomgeving betreft alles wat je ziet, voelt en ruikt, denk bijvoorbeeld aan gebouwen, wegen, parken, een schone lucht en bossen. Door het samenvoegen van deze wetten en regels, worden deze duidelijker en meer toegankelijk gemaakt.

Onder de omgevingswet valt ook participatie, dit is het betrekken van de belanghebbenden bij een bepaald project. We ask YOU is uw hulp bij burgerparticipatie vanuit Buro Hollema. Voor ons is het belangrijk dat belanghebbenden worden betrokken bij projecten die worden uitgevoerd. Daarom vormen wij de schakel tussen de overheid, projectontwikkelaars, andere initiatiefnemers en burgers. Het toepassen van participatie maakt het mogelijk om in overleg met u een plan op maat te stellen over hoe we de doelgroep het beste kunnen bereiken.

Meer weten over participatie bij Buro Hollema? Bekijk de verschillende We ask You projecten!

Communicatie door middel van participatie!

Door participatie toe te passen en belanghebbenden te betrekken loopt het project niet alleen soepeler, ook kunnen we hierdoor overlast door werkzaamheden zo beperkt mogelijk houden. Participatie maakt het ook mogelijk om wanneer er wel overlast is hier duidelijk over te communiceren zodat je als betrokkene weet waar je aan toe bent. Vaak is communicatie onzichtbaar binnen een project, echter valt het wel op als communicatie ontbreekt.

Bij participatie kunnen we spreken over verschillende participatievormen. Dit is weer te geven in een zogenaamde “participatieladder”, welke de mate van participatie wordt laten zien tegenover het aantal betrokkenen. Zo staat “zelfbestuur” met eigen planvorming bovenaan. Hierin is de mate van participatie hoog maar het aantal betrokkenen laag. Onderaan kom op “inspreken en informeren” hierin worden betrokkenen bijvoorbeeld gevraagd om een enquête in te vullen en worden ze geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief.

Een architectuurbureau dat participatie prioriteit geeft? Buro Hollema!

Uw vraag over de omgevingswet:

Meer weten over participatie en de omgevingswet?

Participatie bij Buro Hollema? Communicatie staat bovenaan!​

Voor Buro Hollema is het belangrijk dat degene die bij een project betrokken zijn ook voldoende worden meegenomen in het traject. Zo merken wij dat een project veel soepeler verloopt door ook inspraak te krijgen van bijvoorbeeld bewoners, deze moeten zich namelijk ook welkom en gebonden voelen met de desbetreffende plek van het project.

Bij Buro Hollema staat het kunnen omarmen van het project na realisatie voorop, daarom willen wij voor u een zo goed mogelijk beeld schetsen van de plannen. Ook wil Buro Hollema u de kans geven om waardevolle informatie over te dragen als kenners van het gebied.

Participatie binnen landschapsarchitectuur projecten? Neem contact op!