­
Buro Hollema voor milieu, sport & groen, civiele techniek en omgevingsarchitectuur.

Ons ingenieursbureau levert management-, advies- en ingenieursdiensten op de gebieden milieu, sport & groen, civiele techniek en omgevingsarchitectuur.

U kunt bij ons ook terecht voor interim- en projectmanagers op elk gewenst terrein. Bij PROJECTEN krijgt u een indruk wat wij doen.

Samenwerken

Wij werken nauw samen met die bedrijven die ons aanvullen. Op die manier kunnen we nog beter onze opdrachtgevers ontzorgen. Bovendien delen we kennis, ervaring en blijven op de hoogte van innovaties op verschillende gebieden.

Onze belangrijkste partners zijn:

  • We ask YOU voor het inventariseren van wensen/behoeften van inwoners en draagvlakonderzoek
  • BVA voor verkeerskundige adviezen
  • OrtaGeo voor bodem- en wateradviezen

 

Historie

Drie generaties Buro Hollema

 

Geke Hollema (1919 – 1991) oprichter van Buro Hollema. Hij is eigenaar van 1958 tot 1991. Het buro houdt zich bezig met tuin- en landschapsarchitectuur.

Wiek de Kleine-Riemersma en Willem Pier vormen een maatschap van 1991 tot 2013. Het buro breidt uit met en civiele techniek.

Alfred Reurink, Wim Hoitzing en Jan Wiebren Visser nemen het stokje over in 2013. Naast landschapsarchitectuur en civiele & cultuurtechniek is het buro nu ook actief op de gebieden sport & groen en milieu & water.

De directiesamenstelling is aangepast in 2020. Menno Sieds Mensonides is aangesloten en houdt zich bezig met milieu & water.

Kwaliteit

Bij de uitvoering van onze projecten streven wij naar een goed evenwicht tussen zakelijke prestaties, sociale en milieuaspecten. Deze strategie van duurzaam ondernemen is vastgelegd in ons kwaliteitssysteem ISO 9001.


Voor milieukundige werkzaamheden zijn wij gecertificeerd voor het procescertificaat SIKB-BRL 6000 en VKB protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie bij landbodemsaneringen). 

Visie

Een aantal waarden in onze manier van werken is voor ons belangrijk.

De mens

In het werk staat de mens voorop. Zakelijkheid hoeft respect naar elkaar toe niet in de weg te staan. In deze tijd van verjuridisering geeft dit rust op de werkvloer en komt het de kwaliteit van het uiteindelijke produkt ten goede.

Innovatie

Wij blijven ontwikkelen en zijn vernieuwend. Wij werken met de nieuwste software en ontwikkelen deze mee met de leveranciers. Om ontwikkelingen te volgen hebben wij een opleidingsplan voor onze medewerkers. Deze manier van vernieuwen is opgenomen in ons kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001).

Klantgericht

Wij ontzorgen, komen onze afspraken na en denken out of the box met u mee. Wij zijn flexibel, kennen korte communicatielijnen en staan altijd voor u klaar.

­