Een ingenieursbureau Assen voor uw landschapsarchitectuur project!

Bij Buro Hollema wordt binnen de landschapsarchitectuur aandacht besteed aan specifieke kenmerken van de locatie: de geologie, de geschiedenis, de mensen en de cultuur. Bij dit ingenieursbureau Assen wordt de basis gevormd door een grondige analyse van de uitgangspunten, opdracht en de aanwezige landschappelijke onderlegger. Binnen het gehele proces worden de belanghebbenden, bewoners, opdrachtgevers en de deskundigen vanaf het begin betrokken. Op deze manier kan er een integraal plan worden gerealiseerd met de grootste kansen voor de toekomst. Hierdoor ontstaat een uniek product dat recht doet aan de locatie en opdracht. Ook wordt er hier voor gezorgd dat de gebruiker zich verbonden voelt met de plek.

Binnen de landschapsarchitectuur bij dit ingenieursbureau Assen is één van de eerste stappen het opstellen van een schetsontwerp. Dit is een verwerking van het programma waarbij de wensen en ideeën zijn opgehaald tijdens de eerste inventarisatie. Ook wordt het project gevisualiseerd. Hierbij kunt u denken aan handgetekende schetsen maar wordt er ook gewerkt met 3d tekenprogramma’s om zo een optimaal beeld te kunnen maken van het uiteindelijke plan.

Landschapsarchitectuur bij een ingenieursbureau Assen? Neem contact op voor meer info!

Projectmanagement bij Buro Hollema? Advies en begeleiding!

Één van de andere diensten van dit ingenieursbureau Assen is het verzorgen van projectmanagement voor kleine en grote infrastructurele projecten. Dit gaat van directievoering en toezicht op traditioneel aanbestede projecten tot aan integraal projectmanagement op complexere infrastructurele projecten. Bij Buro Hollema is projectmanagement gericht op het borgen van kwaliteit, draagvlak en afstemming binnen het projectteam. Een heel belangrijk aspect binnen een projectteam is balans want om een goed projectresultaat te verkrijgen zal er een goede samenwerking moeten plaatsvinden.

Bij dit ingenieursbureau Assen hebben wij omgevingsmanagers die veel ervaring hebben. Zo weten zij hoe ze om moeten gaan met bestuurlijke omgevingen en kaders binnen projecten. Zo is een belangrijke kwaliteit goed met mensen om te kunnen gaan. Ook regelen wij de processen binnen verschillende overheden, zoals vergunningstrajecten, verkeersafwikkelingen en het regelen van kaders vanuit de verschillende stakeholders.

Meer over projectmanagement bij dit ingenieursbureau Assen? Neem nu contact op!

Vragen voor dit ingenieursbureau Assen?

Meer weten over projectmanagement?

Op zoek naar een ingenieursbureau Assen? Buro Hollema!

Bent u op zoek naar een ingenieursbureau in Assen dat u kan begeleiden en adviseren bij uw technische projecten? Neem dan direct contact op met Buro Hollema. Dit ingenieursbureau Assen kan u adviseren en begeleiden op gebied van landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, civiele en cultuurtechniek, participatie en projectmanagement.

Met meer dan 65 jaar ervaring als ingenieursbureau is Buro Hollema de juiste keuze voor uw technische projecten. Buro Hollema heeft meerdere projecten mogen uitvoeren als ingenieursbureau. Zo hebben wij als ingenieursbureau Assen het Weezelplein in Westerbork en de doorgaande weg in Grolloo mogen herinrichten. Wilt u meerdere projecten zien van dit ingenieursbureau Assen? Bekijk dan onze portfolio!

Dit ingenieursbureau Assen inschakelen voor uw technische projecten? Neem contact op!