Herinrichting doorgaande route Leens

Herinrichting Leens

Er komt veel landbouwverkeer door Leens, wat niet over de N361 mag rijden. Daarom is nagegaan hoe de doorgaande weg door Leens in te richten, rekening houdend met de verkeersveiligheid, een goede doorstroming van breed verkeer en openbaar vervoer en het vergroten van de leefbaarheid in het dorp. Samen met Dorpsbelangen Leens en aanwonenden is een plan opgesteld. Ook organisaties als LTO en Qbuzz zijn hierbij aangehaakt. De weg wordt als 30km zone ingericht, waarbij de parkeerplaatsen naast de weg komen in plaats van parkeren op de weg, ze worden net als de stoep verhoogd aangelegd. De 6 meter brede weg wordt verder optisch versmald doordat er naast het asfalt een strook met straatstenen komt in een andere kleur. Alle stakeholders staan achter het plan. Wij hebben het conceptontwerp voor de gemeente verder uitgewerkt, zodat de aannemer aan de slag kon. Daarnaast hebben we een voorlichtingsfilm gemaakt zodat in coronatijd uitleg aan omwonenden gegeven kon worden.

Meer informatie over deze herinrichting?

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen