Rioolvervanging Wehe-den Hoorn

Rioolvervanging Wehe-den Hoorn

In Wehe-den Hoorn wordt de rioolvervanging gecombineerd met een herinrichting van de doorgaande weg, de uitvoering is nu volop bezig. Het hoofdriool wordt vervangen en daarnaast wordt er een regenwaterriool aangelegd. De weg wordt ingericht als 30 km zone. De kruisingen worden gelijkwaardig en in rood uitgevoerd, zodat ze meer opvallen. Om de snelheid eruit te halen komen er  een aantal versmallingen in de vorm van verhoogde eilandjes voor parkeren, ook komt er een schoolzone voor het kindcentrum. Het ontwerp is samen met belanghebbenden, zoals dorpsbelangen tot stand gekomen. Wij hebben het conceptontwerp van de gemeente verder uitgewerkt en een voorlichtingsfilm over de herinrichting van de doorgaande route door Ulrum, Leens en Wehe-den Hoorn gemaakt.

Meer informatie over dit project?

Actueel

Recente projecten, actualiteiten en ervaringen