­

Samenwerken

Wij werken nauw samen met die bedrijven die ons aanvullen. Op die manier kunnen we nog beter onze opdrachtgevers ontzorgen. Bovendien delen we kennis, ervaring en blijven op de hoogte van innovaties op verschillende gebieden.

Onze belangrijkste partners zijn:

  • We ask YOU voor het inventariseren van wensen/behoeften van inwoners en draagvlakonderzoek
  • BVA voor verkeerskundige adviezen
  • OrtaGeo voor bodem- en wateradviezen

 

Historie

Drie generaties Buro Hollema

 

Geke Hollema (1919 – 1991) oprichter van Buro Hollema. Hij is eigenaar van 1958 tot 1991. Het buro houdt zich bezig met tuin- en landschapsarchitectuur.

Wiek de Kleine-Riemersma en Willem Pier vormen een maatschap van 1991 tot 2013. Het buro breidt uit met en civiele techniek.

Alfred Reurink, Wim Hoitzing en Jan Wiebren Visser nemen het stokje over in 2013. Naast landschapsarchitectuur en civiele & cultuurtechniek is het buro nu ook actief op de gebieden sport & groen en milieu & water.

De directiesamenstelling is aangepast in 2020. Menno Sieds Mensonides is aangesloten en houdt zich bezig met milieu & water.

Kwaliteit

Bij de uitvoering van onze projecten streven wij naar een goed evenwicht tussen zakelijke prestaties, sociale en milieuaspecten. Deze strategie van duurzaam ondernemen is vastgelegd in ons kwaliteitssysteem ISO 9001.


Voor milieukundige werkzaamheden zijn wij gecertificeerd voor het procescertificaat SIKB-BRL 6000 en VKB protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie bij landbodemsaneringen). 

­