­

Rolderboys 1

Wij hebben in opdracht van de gemeente Aa en Hunze een ontwerp en bestek gemaakt voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Rolder Boys. Ook hebben wij de aanleg van het kunstgrasveld begeleidt (directievoering en toezicht). De voetbalvereniging is er zeer gelukkig mee.

Voorbereiding

Rolder Boys had een tekort aan trainingsvelden. Dit bleek uit capaciteitsberekeningen van de KNVB. Er bestond geen mogelijkheid om een extra natuurgrasveld te maken. Dus was de aanleg van een kunstgrasveld de enige optie om dit tekort op te heffen. Omdat de club er voor koos om het kunstgrasveld te situeren op de plek van het bestaande trainingsveld, is in eerste instantie gekeken of er voldoende ruimte was voor het kunstgrasveld. Het bleek dat er een strook grond (bos) van vijf meter buiten het bestaande hekwerk (langs de lange zijde van het trainingsveld) extra nodig was om het kunstgrasveld te realiseren. Deze extra strook was reeds in het bezit van de gemeente en had als bestemming sport. Aankoop grond en bestemmingswijziging was dus niet nodig.

Wel moest een extra strook bos van 5 meter worden gekapt omdat bladeren een hele slechte invloed hebben op de zand infill van het kunstgras. Het kappen van de bomen valt in dit geval onder de Boswet; er is een kapvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken. Voorwaarde is dan dat er elders nieuwe bomen worden geplant. Hiervoor is contact gezocht met het Drents Landschap. Zij heeft de herplantverplichting (bomen) van de gemeente overgenomen. Na deze ‘papieren-voorbereiding’, is gestart met het ontwerp van het kunstgrasveld.

Het ontwerp

In een overleg met de gemeente zijn de kaders vastgesteld voor het ontwerp. Vervolgens zijn deze besproken met Rolder Boys en zijn hun wensen toegevoegd. Hieruit volgde een conceptontwerp. Deze is voorgelegd aan de gemeente en Rolder Boys en hun opmerkingen resulteerden in een definitief ontwerp. Op basis van dit ontwerp is een RAW bestek gemaakt.

Voor de uitvoering zijn drie regionale aannemers gevraagd, alle drie sponsoren van Rolder Boys. Sweco Nederland BV uit Groningen schreef als laagste in en verzorgde de aanleg. Eind augustus vorig jaar startten de werkzaamheden en op 14 oktober 2016 werd er voor het eerst een balletje getrapt op het kunstgrasveld. De aanleg verliep zeer voorspoedig. Wij kijken terug op hele goede samenwerking met gemeente en aannemer.

Een tevreden voetbalclub

Tot op vandaag is de voetbalvereniging zeer tevreden over de geleverde kwaliteit. Er kan altijd getraind worden en dat was de laatste jaren zeker niet meer het geval. Over de kwaliteit van de kunstgrasmat (de nieuwste kunstgrasmat van Fieldturf) is men zeer tevreden en ook over de fantastische LED verlichting.

­